Skip to main content

Vi träffar Joakim Westin, Head of Commercial på Impressive Relations

Hur skulle du sammanfatta 2021 hittills?
Som vi alla är smärtsamt medvetna om så har det varit ett turbulent år som påverkat oss alla på olika sätt. Det vi dock kan konstatera är att det är en enorm skillnad när vi jämför nuvarande läge mot motsvarande period föregående år.
Vad menar du då?
Det är väldigt tydligt att många nu har lyckats att ställa om sina organisationer och, till skillnad från för ett år sedan, har ett extra stort fokus på intäktsgenerering – snarare än kostnadsreducering.
Vilket är fördelaktigt för oss, då det är detta vi hjälper våra partners med.
Hur har ni förändrat ert sätt att jobba under det här turbulenta året?
I ärlighetens namn så har vi inte behövt göra några större korrigeringar i vårt arbetssätt.
Våra affärer, partnerskap och uppdrag kräver en enorm agilitet från vår organisation även under vanliga omständigheter, vilket har varit en enorm fördel för oss och våra partners i dessa tider när det har varit turbulent.
Vi skräddarsyr varje uppdrag tillsammans med våra partners och har numera fått ta ett ännu större ansvar i att utmana våra partners med nya modeller och strategier för att maximera deras ROI. Någonting som har fallit ut väl.
Varför ska man jobba med Impressive Relations?
Den frågan blir alldeles för generell. Det korta svaret är att alla ska inte jobba med Impressive Relations.
Eftersom vi alltid går in med full kraft är vi selektiva med vilka partnerskap vi går in i och detsamma kräver vi från våra potentiella partners. För oss handlar det om kvalité från start till mål. Vi gör nyanserade bedömningar kring vår egen expertis, tidsaspekt, målbild och tillväxtpotential innan vi slänger oss in i något.
Vi agerar inte som en vanlig tjänsteleverantör där vi har en arbetsmodell som vi kopplar på och så får det bära eller brista, som jag har återkommit till så handlar det om ett partnerskap som skapar värde för vår partner, oss och slutkund. Det gör att vi kan uppnå långa givande samarbeten där vi efterhand blir en naturlig del av våra partners verksamhet.
Vilka är det då som ska jobba med Impressive Relations?
Förutom ovan nämnda parametrar så ska man jobba med Impressive Relations när man vill få in en välrenommerad partner inom kundkommunikation.
Allt ifrån presales såsom mötesbokning, leadskvalificering, prospektering till olika aktiviteter inom direktförsäljning och såklart befintlig kundkommunikation – exempelvis kundservice.
Vi har idag kunder som en av nordens största banker, nystartade techbolag, återförsäljare inom DVH och elbolag. Vi skapar ett specifikt upplägg för varje partner, oavsett om man verkar på elmarknaden, inom ljudbokstjänster eller SaaS.
Vad önskar du dig mest av allt just nu?
Att vi slår nya rekord i juni och att vi fortsätter att växa för att vara på tårna när marknaden rivstartar i augusti igen.