Impressive Relations

Om oss

För oss på Impressive Relations är relationen med våra kunder, anställda och samarbetspartners prio ett. Utan en god relation och dialog blir det inte heller någon bra affär.
Vår filosofi är att alltid bidra till att utveckla och förbättra verksamheten för våra kunder. Detta gör vi genom att vara engagerade och intresserade av våra kunders utmaningar och drivna av att ständigt utvecklas.
Inom våra affärsområden RETAIL, STAFFING och SALES erbjuder vi specialistbemanning för retail, fysiskt försäljning samt marknad- och försäljningsuppdrag. Våra uppdrag bedrivs idag över hela landet och vi hjälper dagligen företag att nå sina mål.

Ledningsgrupp

Robin Berglund

VD

På daglig basis jobbar Robin förutom med den löpande förvaltningen med våra partners och samarbeten. Robin har en gedigen erfarenhet och fingertoppkänsla i det affärsmässiga och relationsskapandet. Den positiva och optimistiska inställningen som omger Robin skapar en utmanande och kreativ arbetsmiljö för hela företaget.

Joakim Westin

Head of Commercial

I över ett decennium har Joakim ansvarat för olika säljorganisationer på både ett kommersiellt och operativt plan.
Hos oss är Joakim kommersiell chef och ansvarar för affärsmässig utveckling och utveckla nya och befintliga partnerskap.
Med en stark operativ närvaro och ett datadrivet tillvägagångssätt så är Joakim en vital pusselbit i vår verksamhet.

Filip Lellky

Head of Operations

Filip är högsta ansvarig för vår operativa verksamhet och är expert på stegen hela vägen från uppstart till slutlig leverans. Försäljningen ligger honom närmast hjärtat tillsammans med utvecklandet av både våra anställda och verksamheten i stort. Det stora idrottsintresset har format den kulturbärande andan som omger honom och hans omgivning.